Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

Procedury odwołania

09/04/2017 - 16:20

Jeżeli nasz wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego nie zostanie pozytywnie rozpatrzony, wówczas mamy prawo do odwołania się w ciągu 21 dni do Social Welfare Appeals Office - SWAO. Jest to instytucja niezależna, dysponująca własnym aparatem urzędniczym oraz przeprowadzająca postępowanie weryfikujące decyzję wydaną w pierwszej instancji. Sporządzając odwołanie należy pamiętać o zawarciu argumentów określających, dlaczego naszym zdaniem decyzja o odmowie przyznania świadczenia była błędna. Dołączyć należy stosowne dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia, a także kopię decyzje, na którą wnosimy odwołanie. Należy zawrzeć również następujące informacje: dane osobowe, adres, numer PPS, rodzaj świadczenia, o które się ubiegaliśmy. W odwołaniu można wnioskować o dodatkowe osobiste przesłuchanie w dedykowanej sprawie. Na to przesłuchanie możemy się wstawić z pełnomocnikiem, zarówno pracownikiem opieki społecznej, kolegą z pracy, członkiem związku zawodowego, jak i prawnym przedstawicielem, wynajętym do reprezentowania naszych interesów. Co do zasady decyzje SWAO są ostateczny, chyba że pojawią się nowe okoliczności lub dowody w sprawie, wówczas postępowanie może zostać wznowione. Jeżeli decyzja wydana przez organ odwoławczy zawierała błąd lub była niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, wówczas może również dojść do jej rewizji. Owe błędy należy szczegółowo opisać i uzasadniać. Poniżej podajemy dane kontaktowe, gdzie należy przedłożyć odwołanie:

 

 Social Welfare Appeals Office

D'Olier House
D'Olier Street
Dublin2
Ireland

source url Tel:(01) 673 2800
Locall:1890 747 434
Fax:(01) 671 8391
follow link Homepage: http://www.socialwelfareappeals.ie/
Email: swappeals@welfare.ie

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że istnieje możliwość przedłożenia naszego wniosku drogą elektroniczną.

 

W przypadku odrzucenia naszej skargi przez SWAO, możemy złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich lub odwołać się do Sądu Najwyższego - High Court.

 

 

Office of the Ombudsman

18 Lower Leeson Street
Dublin2
Ireland

follow url Tel:+353 (0)1 639 5600
source url Locall:1890 223 030 for outside (01) area
Fax:+353 (0)1 639 5674
follow link Homepage: http://www.ombudsman.gov.ie
Email: ombudsman@ombudsman.gov.ie

 

Dla osób, którym odmówiono przyznania zasiłku - Jobseeker's Benefit oraz Jobseeker's Allowance - odwołania przyjmuje Social Welfare Tribunal po tym, jak nieuwzględniona zostania nasza skarga do Social Welfare Appeals Office. Można jednak złożyć odwołanie bezpośrednio do Trybunału.

 

Social Welfare Tribunal

Department of Social Protection
Gandon House
Amiens Street
Dublin1
IrelandOpracowal Pawel Łuszczak w oparciu o żródła www.welfare.ie
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >