Together-Razem

Kalendarium

Warunek rezydenta - HRC

09/04/2017 - 16:37
The Habitual Residence Condition - warunek stałego pobytu, należy go spełnić, aby ubiegać się o większość świadczeń socjalnych w Irlandii. Poniżej podajemy świadczenia, gdzie jednym z warunków otrzymania jest HRC: 
 
Back to Work Family Dividend
Jobseeker’s Allowance
Jobseeker’s Allowance Transitional payment
State Pension (Non-Contributory)
Blind Pension
Blind Welfare Allowance
Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Non-Contributory) Pension
Guardian’s Payment (Non-Contributory)
One-Parent Family Payment
Carer’s Allowance
Disability Allowance
Supplementary Welfare Allowance (other than once-off exceptional and urgent needs payments)
Child Benefit (not means tested)
Domiciliary Care Allowance
Rent Supplement
 
 
Aplikując o niektóre z ww. wymienionych świadczeń, niezbędne jest wypełnienie formularza HRC1. Jest ono jednym z podstawowych druków używanych przez Social Welfare, pyta się w nim o takie informacje jak: miejsce stałego zamieszkania, charakter zatrudnienia, sytuację rodzinną, czy plany na przyszłość. Pozwala to na określenie czy dana osoba jest w kraju na stałe czy też przebywa tylko tymczasowo. Stałe zamieszkanie oznacza przebywanie w Irlandii i posiadanie solidnych podstaw łączących daną osobę z państwem. Wszystkie podane informacje należy w jakiś sposób udokumentować. Pod uwagę bierze się pracę, płacenie podatków, trzeba wykazać, że jest się związanym z Irlandią. Liczy się łączny okres spędzony w Irlandii, ciągłość rezydowania oraz cel przebywania. Pobytu stałego nie można określić wprost poprzez odniesienie do konkretnego okresu przebywania w kraju, ponieważ oprócz wspomnianej wcześniej długość i ciągłości przebywania osoby w danym miejscu bierze się pod uwagę wraz z innymi czynnikami oraz odpowiedzi na pozostałe pytania z formularza. 
 
Jeżeli irlandzki urząd odmówi na przyznania świadczenia na podstawie odmowy spełnienia warunku rezydenta, w takiej sytuacji można się odwołać od tej decyzji. 
Po otrzymaniu, pisemnej decyzji odmownej, przysługuje nam 21 dniowy termin na wniesienie odwołania. W piśmie odwoławczym należy przywołać argumenty, które potwierdzą cztery główne czynnik brane pod uwagę w procesie klasyfikacji nas jako rezydentów: ogólna długość pobytu w Irlandii, ciągłość przebywania, charter przebywania oraz nasze więzy z krajem pobytu - Irlandią. 
 
Adres instytucji odwoławczej: 
 
Social Welfare Appeals Office
D'Olier House
D'Olier Street
Dublin 2
 
Tel:(01) 673 2800 
Locall:1890 747 434 
Fax:(01) 671 8391 
Homepage: http://www.socialwelfareappeals.ie
Email: swappeals@welfare.ie 
 
 
 
 
Opracowal Pawel Luszczak w oparciu o żródła www.welfare.ie
 
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event! enter site  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >