Together-Razem

Kalendarium

Zasiłek rodzinny CHB

09/04/2017 - 16:27
Zasiłek rodzinny - Child Benefit - jest wypłacany rodzicom albo opiekunom prawnym dzieci poniżej 16 roku życia lub poniżej 18 roku życia przy założeniu kontynuacji kształcenia, lub stwierdzonej niepełnosprawności. Stosowny wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka lub miesiąca, w którym dziecko stało się członkiem rodziny, lub miesiącu, w jakim rodzina przybyła do Irlandii. Obecnie wysokość zasiłku wynosi 140 euro miesięcznie na każde dziecko. W przypadku posiadania bliźniąt otrzymuje się półtora raza stawki podstawowej na każde z dzieci. Dla trojaczków i pozostałych mnogich porodów otrzymuje się podwójną miesięczną stawkę na każde dziecko.       
 
Jeżeli dziecko urodzone zostanie w Irlandii, wówczas po stosownej rejestracji Departament Zabezpieczenia Socjalnego zacznie wypłacać zasiłek. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się poza terytorium Irlandii, należy wypełnić niniejszy formularz - https://www.welfare.ie/en/pdf/CB1.pdf - oraz wysłać wraz z kopią aktu urodzenia dziecka do Child Benefit Section. 
Aby otrzymać zasiłek na dzieci w przedziale wiekowym 16-17 lat, należy wypełnić formularz - https://www.welfare.ie/en/pdf/cb2.pdf - który musi być dodatkowo potwierdzony pieczęcią szkoły, w której dziecko kontynuuje naukę lub lekarza, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością. 
 
Wszelkie zmiany, które mogą dotyczyć sytuacji związanej z pobieraniem zasiłku, należy notyfikować do Departamentu Zabezpieczenia Socjalnego, na przykład: 
 
zmiana adresu;
utrata opieki rodzicielskiej;
dziecko w wieku 16-17 lat, w przypadku zaprzestanie nauki; 
osoba pobierająca zasiłek lub współmałżonek, partner cywilny rozpocznie pracę w innym kraju;  
 
W przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, pracujących w Irlandii, którzy spełniają warunki stałego zamieszkania, kwalifikują się do otrzymania zasiłku. 
 
Wnioski należy składać do: 
 
Child Benefit Section
Department of Social Protection
Social Welfare Services Office
St Oliver Plunkett Road
Letterkenny
Donegal
Ireland 
 
 
 
 
Opracowal Pawel Łuszczak w oparciu o żródła www.welfare.ie
 
 
 
 
 
 
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >