Together-Razem

Kalendarium

Zasiłki dla bezrobotnych

22/03/2017 - 16:27
 Jobseeker’s Benefit (JB) jest to zasiłek dla osób pozostających bez pracy, których obejmuje ubezpieczenie społeczne - składki  Pay Related Social Insurance. Aby nabyć prawo do Jobseeker’s Benefit, należy przepracować wymagany okres i opłacić wymaganą liczbę wspomnianych składek. Zasiłek jest przyznawany niezależnie od dochodów i majątku, dla osób, które mają mniej niż 66 lat, a także: 
są bezrobotne; 
straciły pracę i pozostają bez zatrudnienia, od co najmniej 4 dni; 
zdolni do podjęcia i poszukiwania pracy; 
odznaczają się określoną liczbą opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne;
 
Zasiłek zostaje utrzymany, jeżeli osoba bez zatrudnienia znajdzie pracę w niepełnym wymiarze godzin, natomiast w takiej sytuacji wysokość świadczenia ulegnie zmniejszeniu. 
 
Składki na ubezpieczenie społeczne 
 
Wymóg okresów składowych prezentuje się następująco: 
co najmniej 104 tygodnie składkowe od rozpoczęcia pierwszej pracy oraz 39 tygodni w roku podatkowym następującym przed rokiem poprzedzającym ubieganie się o świadczenie;
26 tygodniowych składek w roku podatkowym przed rokiem poprzedzającym ubieganie się o świadczenie oraz 26 składek w roku podatkowym następującym 2 lata przed rokiem wniosku o świadczenie; 
 
W tym miejscu warto zaznaczyć, że możemy zostać pozbawienie tego świadczenia na 9 tygodni, jeżeli: 
 
odmówimy przyjęcia zatrudnienia odpowiadającego poprzedniej pracy oraz naszemu wykształceniu, albo stosownych szkoleń;
utracimy pracę z własnej winy oraz przez celową działalność na niekorzyść pracodawcy;
zrezygnujemy z pracy dobrowolnie bez uzasadnionych powodów; 
jesteśmy osobami poniżej 55 roku życia oraz otrzymujemy środki z tytułu odprawy w wysokości powyżej 50 tysięcy euro;
 
Zasiłek jest wypłacany przez 9 miesięcy- 234 dni dla osób z liczbą 260 opłaconych składek oraz 6 miesięcy - 156 dni dla osób, które mają opłacone mniej niż 260 składek. Natomiast dla osób powyżej 65 roku życia istnieje możliwość otrzymywania zasiłku przy mniejszej liczbie składek. 
 
Wysokość zasiłku zależy od wysokości dochodów roku podatkowym na 2 lata przed rokiem otrzymywania świadczenia. Z dniem 9 marca 2017 roku, tygodniowe stawki zasiłku - Jobseeker's Benefit - prezentują się następująco: 
 
tygodniowy dochód mniejszy niż 150€ - stawka zasiłku 86.70€
150€ - 219.99€ - 124.60€
220€ - 299.99€ - 151.20€
300€ - więcej - 193€
 
Kwota zasiłku może zostać powiększona w związku z innymi przysługującymi świadczeniami. Bazowa stawka zasiłku może zostać również pomniejszona, jeżeli osoba pozostająca bez pracy odmówi uczestnictwa w szkoleniu, zdobywaniu doświadczenia zawodowego, lub przyjęcia zatrudnienia.  
 
Jobseeker’s Allowance (JA) jest świadczeniem socjalnym dla osób, które nie kwalifikują się lub wyczerpały prawo do pobierania Jobseeker's Benefit. Jest to w zasadzie zapomoga, warunkiem jej otrzymania jest spełnianie odpowiedniego kryterium dochodowego. Co istotne, nie trzeba mieć opłaconej odpowiedniej liczby składek PRSI. Zasiłek przyznawane jest osobom, które spełniają warunek stałego zamieszkania na terenie Irlandii. Świadczenie przeznaczone jest dla osób wieku 18-66, które pozostają bez zatrudnienia, zdolnych do pracy, gotowych aktywnego poszukiwania pracy. Należy jednak stwierdzić, że w pewnych przypadkach można wykonywać pracę w niepełnym wymiarze godzin w tygodniu, przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia- pomniejszonego na podstawie określonych wyliczeń. 
Jeżeli dana osoba otrzymywała JA powyżej 390 dni, a jednocześnie podejmowała pracę w wymiarze poniżej 24 godzin w tygodniu, kwalifikuje się do otrzymania specjalnego tygodniowego dodatku zamiast płatności świadczenia jobseeker’s allownace. Osoby samozatrudnione mogą ubiegać się o zasiłek, jeżeli spełnią kryterium dochodowe. Kryterium dochodowości decyduję o kwalifikowaniu się do niniejszego świadczenia. Do jej wyliczenia bierze się pod uwagę dochody wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz posiadane oszczędności. Wyliczenia dokonuje się indywidualnie, w zależności od przedłożonych i weryfikowanych dokumentów. Aby otrzymać Jobseeker’s Allowance, należy przedłożyć: formularz P45, dowód tożsamości, potwierdzenie adresu zameldowania oraz udowodnienie dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  
Podajemy wzór - http://www.welfare.ie/en/pdf/up1.pdf - należy wypełnić wniosek oraz udać się do Intreo centre lub Social Welfare local office. Jeżeli nasz wniosek zostanie odrzucony, możemy odwołać się do Social Welfare Appeals Office.
 
O zasiłek, na określonych warunkach, mogą ubiegać się osoby do 26 roku życia oraz absolwenci szkół. Maksymalna wysokość tygodniowego świadczenia wynosi dla osób, nieposiadających dzieci w wieku 18-24 - 102.70€ oraz w wieku 25 - 147.80€. 
 
Osoby, które otrzymują Jobseeker's Allowance są uprawnione do aplikowania o następujące świadczenia socjalne: 
 
Rent Supplement - dopłata do miesięcznych kosztów wynajmu mieszkania; 
Fuel Allowance - świadczenie otrzymywane w okresie od października do kwietnia, które stanowi dopłatę do środków poniesionych na ogrzewanie mieszkania;  
Back to School Clothing and Footwear Allowance - płatność na pokrycie kosztów ubrania szkolnego dla dzieci;
Medical card - wydawana przez Health Service Executive (HSE), umożliwia korzystanie z określonych zdrowotnych usług publicznych za darmo;  
Materiał opracował Paweł Łuszczak w oparciu i stronę źródłową
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/unemployed_people/jobseekers_benefit.html
 
 
 
 
 

więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

see Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >