Together-Razem

Kalendarium

System opieki społecznej

30/03/2017 - 20:54
System opieki społecznej w Irlandii oparty jest na trzech filarach, które stanowią podstawę redystrybucyjną środków socjalnych - świadczenia składkowe w oparciu o ubezpieczenie społeczne, świadczenia nieskładkowe (kryterium wysokości dochodów), świadczenia uniwersalne. 
 
W celu uzyskania świadczeń składkowych należy potwierdzić określoną ilość okresów opłacania składki na ubezpieczenie socjalne - Pay Related Social Insurance. Do tego rodzaju świadczeń zaliczamy m.in. zasiłek dla osób bezrobotnych, macierzyński, chorobowy, dla osób niezdolnych do podjęcia pracy oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. Świadczenia nieskładkowe przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które nie mają opłaconych składek w odpowiedniej ilości. W takiej sytuacji, dedykowany zasiłek może być wypłacony na podstawie kryterium dochodowego. Należy pozytywnie zaliczyć tzw. test dochodu. Test dochodu to zestaw kryteriów, wedle których oblicza się wartość oszczędności, majątku lub gotówki, którą możemy posiadać tygodniowo. Test ten ma na celu określenie naszych środków finansowych. Jeśli takowych nie posiadamy, zaliczymy test i możemy ubiegać się o zasiłek w pełnej wysokości. O zasiłek możemy również ubiegać się, jeśli nasze środki są niższe od wymaganych w naszej sytuacji. Większość zasiłków z pomocy społecznej posiada tzw. dopuszczalny limit dochodowy. Należy również spełnić kryteria, które odnoszą się do naszej aktualnej sytuacji. Natomiast świadczenia uniwersalne są wypłacane niezależnie od przychodu oraz statusu składek ubezpieczeniowych, na przykład zasiłek na dziecko.    
 
 
W większości przypadków decyzję o przyznaniu świadczenia socjalnego będzie podejmowana przez urzędnika. Jeżeli złożony przez nas wniosek zostanie odrzucony, mamy oczywiście prawo do złożenia odwołania. Stosowne pismo należy złożyć do Social Welfare Appeals Office. 
 
Wnioski o świadczenia socjalne można składać w urzędach Social Welfare oraz lokalnych biurach Intreo Centre, jak również za pośrednictwem dedykowanych stron internetowych. 
 
Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących opieki socjalnej oraz z zakresu prawodawstwa w Irlandii, można uzyskać w punktach Citizens Information Centre na terenie całej Irlandii - http://centres.citizensinformation.ie/.  Opracowal Pawel Luszczak w oparciu o żródła www.welfare.ie
 


więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

watch Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >