Together-Razem

Kalendarium

Edukacja Dorosłych

12/11/2014 - 19:24

go site Niniejsze  informacje znajdujące się w Poradniku Polaka są aktualne w momencie ich publikacji i nie są dokumentem prawnym. Dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje zawarte w Poradniku Polaka były dość wyczerpujące, dokładne i jasne i mają charakter ogólny i nie stanowią szczególnej informacji o okolicznościach konkretnej osoby. Jeśli znajdziesz jakikolwiek błąd lub zaniechanie, proszę poinformuj nas pod następującym adresem: info@together-razem.org . 

Strona zawiera linki lub odnosi się do zewnętrznych stron lub organizacji, nad którymi Together-Razem nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi  żadnej odpowiedzialności.  Informacje zostały opracowane w oparciu o porady dostepne na stronie Citizen Information Centre. Together-Razem nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tłumaczeń dostarczonych na tej stronie.

free adult live webcams W przypadku wątpliwosci sugerujemy kontakt z biurem :

Together Razem Centre
Unit 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork
Cork
 
phone:  (021) 4394488
email:  info@together-razem.org
więcej >
09/04/2017 - 15:56
System edukacji w Irlandii oferuje wysokie standardy oraz wszechstronny i specjalistyczny rozwój. W ramach dedykowanych programów wprowadzono również szereg propozycji edukacyjnych dla osób dorosłych. Specjalnie opracowane kursy są przygotowane specjalnie po to, aby zaproponować elastyczne sposoby zdobywania wiedzy. Oferowane są kursy w pełnym wymiarze godzin oraz dopasowane do indywidualnych możliwości. Na terenie Irlandii istnieje wiele organizacji, które oferują pomoc w organizacji nauki, m. in:
go Irish National Association of Adult Education - promuje edukacje dorosłych oraz ideę uczenia się przez całe życie. Organizacja uruchomiła darmową linię telefoniczną, na której będzie można uzyskać informację na temat wszystkich dostępnych możliwości edukacyjnych. 
 
AONTAS-The National Association of Adult Education
2nd Floor
83-87 Main Street
Ranelagh
Dublin 6
Ireland 
Tel:(01) 406 8220/1 
Fax:(01) 406 8227 
Homepage: http://www.aontas.com 
Email: mail@aontas.com 
 
 
fucking my sister National Adult Literacy Agency - organizacja zapewniająca dostęp do wielu kursów, mających na celu poprawę umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania oraz z zakresu matematyki. Oferuje zajęcia grupowe, indywidualne, a także online. 
 
National Adult Literacy Agency
Sandford Lodge
Sandford Close
Ranelagh
Dublin 6
Ireland 
Tel:(01) 412 7900 
Fax:(01) 497 6038 
Homepage: http://www.nala.ie 
Email: info@nala.ie 
 
National Centre for Guidance in Education - agencja Departamentu Edukacji. Jej zadaniem jest promowanie i udzielanie informacji na temat obszarów edukacji: szkoły, uniwersytety, edukacja dorosłych. 
 
 
National Centre for Guidance in Education
Fitzwilliam Court,
Leeson Close,
Dublin 2,
Ireland 
Tel:(01) 869 0715 
Fax:(01) 88 2317 
Homepage: http://www.ncge.ie/ 
Email: ncgeinfo@ncge.ie 
 
Z dniem 1 lipca 2013 roku, na podstawie Education and Training Boards Act, powołano do życia organizację - Cork Education & Training Board - z lokalnymi siedzibami, jest odpowiedzialna za prowadzenie edukacji podstawowej, ponad podstawowej, oraz kolejnych etapów doskonalenia edukacyjno-zawodowego. Organizacja jest odpowiedzialną głównie za edukację dorosłych. 
 
Cork Education & Training Board
Cork Office - 021 4907 100
HQ: Cork (greater city area)
 
W tym miejscu warto podkreślić, że co do zasady nie jest wymagane posiadanie formalnych kwalifikacji jak warunek wstępny zapisania się na kursy. Lokalne ośrodki edukacyjne zapewniają kursy wczesnoszkolne, maturalne oraz z zakresu kwalifikacji technicznych, jak również przygotowujące do zdania określonych certyfikatów. Natomiast niektóre z nich są przeznaczone tylko dla osób ze średnim wykształceniem. Z reguły zajęcia organizowane są w systemie wieczorowym. Zapisy na zajęcia przyjmowane są na kilka tygodni przed rozpoczęciem zajęć, zazwyczaj odbywają się w połowie września oraz stycznia. Ośrodki prowadzą również wakacyjne kursy i szkolenia. Stosowne ogłoszenia o naborach na zajęcia dostępne są w lokalnej prasie, telewizji. 
Jeżeli osoba dorosła, chcąca kontynuować kształcenie, posiada status osoby bezrobotnej w przypadku krótkich kursów może ubiegać się o zwrot tzw. drobnych wydatków lub inne formy wsparcia ze strony opieki socjalnej. W celu dokładnego zweryfikowania indywidualnych możliwości należy udać się od lokalnego ośrodka Social Welfare Office. 
 
Inicjatywa Momentum - jest to projekt edukacyjno-szkoleniowy skierowany dla osób długotrwale bezrobotnych, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, aby zwiększyć szanse na rynku pracy. Dla osób długotrwale bezrobotnych zajęcia się bezpłatne. Niektóre projekty szkoleniowe dostępny są tylko dla osób poniżej 25 roku życia. Aby móc skorzystać z tego programu należy posiadać status osoby bezrobotnej od co najmniej 12 miesięcy oraz aktywnie  poszukiwać pracy. W toku uczestnictwa w projekcie osoba bezrobotna zachowuje prawo do otrzymywania świadczenia socjalnego dla osób bezrobotnych. 
Obecnie rekrutacja do niniejszego programu nie jest prowadzona. 

Opracowal Pawel Łuszczak w oparciu o żródła www.welfare.ie
 


więcej >
26/03/2013 - 17:46

hot gay instagram users  

Chciałabym/chciałbym ponownie podjąć edukację. Jakie są moje opcje?
 
Masz wiele możliwości, zarówno na poziomie szkoły średniej jak i uczelni wyższych. W niektórych przypadkach otrzymasz dodatek edukacyjny bądź będziesz mogł/a nadal pobierać swój obecny zasiłek z Social Welfare.
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
English classes Autumn 2017 - enroll now

see url New English Language courses at Together-Razem Centre start in the middle of September. Our courses are recommended by various local organizations focused on social inclusion and also by the Department of Social Protection. We offer classes for all levels of proficiency - from beginners to advanced. Our highly qualified and experienced teachers guarantee a high standard of lessons which are focused greatly on development of practical use of the language and are conducted in small groups (max 13 students). Additionally, for those who want to improve their fluency in spoken language, we offer conversations with a native speaker. On a successful completion of the course and after passing a final exam each participant receives a certificate. We can also provide documentary evidence to Social Welfare Office to certify participation in the language course. The cost of a 10 week course is only €99. At the moment we have places available  on Monday at 5.30-7.00pm, Tuesday at 10-11.30am  and  on Thursday at 6.00-7.30pm. More levels and groups are subject to the number of students interested in participation. Please check you English level first HERE

więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >